Governing Council

President
Dr. Anand Abkari
Vice President
Sri. Sridhar Kunde
Vice President
Shri Govind Naik
Chairman
Dr. Aruna Karemungikar
General Secretary
Dr. Vishwanath G. Gogte
Joint Secretary
Shri. Anil Rajeshwarkar
Treasurer
Shri. Sadashiv Sawrikar
Ex-Officio member
Dr. G. P. Palnitkar
  • Shri. Ananth M. Tope - Member
  • Shri. Anand Kulkarni - Member
  • Dr.Aruna Karemungikar - Member
  • Shri. Ravindra G. Hippalgoankar - Member
  • Dr. Kanchan. D. Jatkar - Member
  • Shri. Dhananjay V. Koratkar - Member
  • Shri. P. B. Tuljapurkar - Member